Korporativ Tədbirlər üçün Dəvətnamə

Hörmətli_________ Sizi böyük məmnuniyyət və şərəf hissilə şirkətimizin ____________(tədbirin adı) tədbirini bizimlə birgə keçirməyə dəvət edirik. Məclis xx/xx/xx tarixində saat xx:xx-da "XXX" adlı məkanda baş tutacaq. Hörmətlə________ (Şirkət və ya qurumun adı)

Dəvətnaməni Xüsusiləşdirin

Nömrələri bir birindən vergül ilə ayırın məsələn(0554530799,0508893300)

x